Fjørfe


Viktig er muligheten for godt renhold og styrt ventilasjon.

Ved bygg til fjørfe anbefaler Wolf System en perfekt tilpasset kombinasjon av trevirke, stål og betong. Det er avgjørende for å oppnå maksimal lønnsomhet i bygget. Moderne, etisk dyrehold basert på dyreslag og artens egenart styrer valg av materialer.Kalkunfjøs med limtre-konstruksjon


Fjøs til fjørfe, med elektrisk styrt ventilasjon
Byggesystem

Adresse: 2480 Koppang
Telefon: +47 62 46 44 44
Mobil: +47 977 43 101
Webebside: www.byggesystem.no
E-post: post@byggesystem.no
 
Tilbakemeldinger

yyyyyKart             


Vær

  

© LightWeb