Storfefjøs

Kaldtfjøs eller isolert fjøs : Wolf-system har kunnskapen innen planlegging, konstruksjon og realisering av byggherres ønsker. Optimalt inneklima i fjøset oppnås ved å tilpasse konstruksjon, veggtykkelse og valg av tak, i kombinasjon med riktig ventilasjonsløsning. Målet ved fjøset er å by dyrene artsriktig og etisk forsvarlig levevilkår. Velbehag og trivsel fremmer produksjonen, og dermed økonomien, i fjøset.

Isolert storfefjøs med liggebåser

Uisolert storfe-fjøs med melkerobot

Storfe-fjøs i stål-limtrekonstuksjonStorfe.fjøs i stål-limtrekontruksjon med tråkktalle
Byggesystem

Adresse: 2480 Koppang
Telefon: +47 62 46 44 44
Mobil: +47 977 43 101
Webebside: www.byggesystem.no
E-post: post@byggesystem.no
 
Tilbakemeldinger

yyyyyKart             


Vær

  

© LightWeb